WeWork รักษาความปลอดภัยให้ที่ทำงานของฉันอย่างไร

WeWork มีทั้งโซลูชันรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องสมาชิกของเรา พนักงานของสมาชิก ตลอดจนข้อมูลลับที่มีการจัดการภายในพื้นที่ของเรา WeWork ใช้ระบบการจัดการวิดีโอและควบคุมการเข้าถึงทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่ามีเฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตและ / หรือสมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงที่เหมาะสม