WeWork นำมาตรการรักษาความปลอดภัยใดมาใช้เพื่อปกป้องสมาชิกและทรัพย์สินของสมาชิก

เป้าหมายของเราคือการรักษาสมาชิกและสิ่งของมีค่าให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา เมื่อมาถึงสถานที่ เรากำหนดให้แขกทุกท่านเช็คอินที่แผนกต้อนรับและแสดงบัตรประจำตัวติดรูปถ่ายที่มีผลใช้ การเข้าถึงสถานที่ของเราต้องใช้คีย์การ์ด และก่อนที่เราจะอนุญาตให้สมาชิกเข้าสถานที่ของเรา จะต้องผ่านกระบวนการ Netverify เพื่อตรวจยืนยันตัวตนเสียก่อน  นอกจากนี้ เรายังมีกล้องวงจรปิดในสถานที่เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุ โปรดทราบว่าเราตรวจสอบการบันทึกในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น