สามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจกหรือนำบังตาเข้ามา เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่ได้หรือไม่

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับแสงธรรมชาติไม่ว่าสำนักงานจะตั้งอยู่ที่ใด เราไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสิ่งใดมากั้นเหนือแนวสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก