วิธีการเพิ่มหรือถอดเฟอร์นิเจอร์ WeWork ออกจากสำนักงาน

สำนักงาน WeWork ทุกแห่งมีโต๊ะหนึ่งตัว เก้าอี้ ถังขยะ และตู้เก็บเอกสาร หากคุณต้องการถอดรายการใดๆ เหล่านี้ออก โปรดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการไว้ใกล้ๆ ทางเข้าสำนักงานของคุณ และส่งใบขอการสนับสนุนที่แสดงรายการที่คุณต้องการถอดออก