สามารถนำเฟอร์นิเจอร์มาเองได้หรือไม่

ได้ WeWork สนับสนุนให้สมาชิกนำเฟอร์นิเจอร์มาเอง เพื่อตกแต่งสำนักงานในรูปแบบของตัวเอง โปรดทราบว่าสมาชิกไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อโครงสร้างพื้นฐานของอาคารได้ (กล่าวคือ การเจาะ วอลเปเปอร์ การเปลี่ยนโคมไฟอาคาร สิ่งกีดขวางทัศนวิสัยสำนักงาน)