วิธีปรับตัวตั้งเวลาเปิดปิดไฟ

โปรดทราบ ไฟในสำนักงาน WeWork ปรับได้แค่บางดวงเท่านั้น หากคุณสามารถสามารถปรับไฟสำนักงานได้ คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าไฟจะกะพริบหนึ่งครั้งทุกๆ 15 นาทีที่เพิ่มให้กับตัวจับเวลาอัตโนมัติ โดยสูงสุดไม่เกิน 45 นาที หากไฟไม่กะพริบในขณะที่คุณกดค้าง แสดงว่าไฟสำนักงานนั้นไม่สามารถปรับได้