ฉันจะแก้ไขปัญหาตู้เกมได้อย่างไร

หากคุณกำลังพบปัญหาในตู้เกม ลองถอดปลั๊กเครื่องออกเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไป หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน แล้วทีมสิ่งอำนวยความสะดวกของเราจะซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องให้