นโยบายการยกเลิกของ WeWork เป็นอย่างไร

สำหรับสมาชิก We Membership และสมาชิกที่ใช้โต๊ะทำงานส่วนกลาง สมาชิกสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาจนถึงสิ้นเดือนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การยกเลิกในวันที่ 17 มีนาคม หมายความว่าการเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม

ในขณะที่สมาชิกโต๊ะทำงานประจำส่วนตัวและสมาชิกสำนักงานส่วนตัวจะมีการใช้นโยบายการย้ายออก 30 วัน  โปรดติดต่อทีมสมาชิกในพื้นที่ของคุณผ่านทางคำขอรับการสนับสนุนหรือที่บาร์สำหรับกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของคุณระหว่างเวลา 9.00 น.-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม โปรดทราบว่าการเป็นสมาชิกเหล่านี้มีเงื่อนไขผูกพันซึ่งจะอธิบายและพูดคุยกับคุณก่อนที่จะมีการลงนามข้อตกลง