นโยบายการยกเลิกของ WeWork เป็นอย่างไร

WeWork กำหนดให้สมาชิกทำการแจ้งย้ายภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนที่จะย้ายออก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการย้ายออกสิ้นเดือนมิถุนายน คุณต้องแจ้งย้ายภายในเวลา 18:00 น. ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม WeWork ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อนี้