นโยบายการยกเลิกของ WeWork เป็นอย่างไร

สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกของ WeWork โปรดติดต่อทีมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของคุณผ่านคำขอรับการสนับสนุน หรือที่บาร์ของกลุ่มสมาชิกในสาขาของคุณระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์