นโยบายการยกเลิกของ WeWork เป็นอย่างไร

สมาชิกภาพ WeWork เป็นแบบรายเดือน WeWork กำหนดให้สมาชิกบอกแจ้งภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนที่จะย้ายออก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการย้ายออกสิ้นเดือนมิถุนายน คุณต้องบอกแจ้งภายในเวลา 18:00 น. ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม WeWork ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อนี้