นโยบายเกี่ยวกับตู้เย็นของ WeWork เป็นอย่างไร

ตู้เย็นของ WeWork ได้รับการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ในวันศุกร์เวลา 15:00 น. เพื่อให้ตู้เย็นคงสภาพใหม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีพื้นที่สำหรับสัปดาห์ต่อไป หากคุณต้องการวางสิ่งใดไว้ในตู้เย็นในช่วงสุดสัปดาห์ คุณต้องติดป้ายบอกให้เก็บเอาไว้โดยระบุชื่อของคุณด้วย