นโยบายเกี่ยวกับตู้เย็นของ WeWork เป็นอย่างไร

ตู้เย็นของ WeWork ได้รับการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ในวันศุกร์เวลา 15.00 น. เพื่อให้ของในตู้เย็นสดใหม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีพื้นที่สำหรับสัปดาห์ต่อไป หากคุณต้องการแช่ของไว้ในตู้เย็นในช่วงสุดสัปดาห์ คุณต้องติดป้ายบอกให้เก็บเอาไว้โดยระบุชื่อของคุณด้วย

โปรดทราบว่าสิ่งของใด ๆ ที่ค้างอยู่ในตู้เย็นในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น. โดยไม่มีป้ายติดไว้จะถูกนำไปทิ้ง รวมทั้งภาชนะบรรจุด้วย