นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของ WeWork เป็นอย่างไร

WeWork ก็รักสัตว์เลี้ยงของสมาชิกเช่นกัน แต่บริษัทบริหารอาคารบางแห่งไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปในอาคาร ส่งคำขอการสนับสนุน หากคุณไม่แน่ใจว่าอาคารของคุณอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้หรือไม่

 

ข้อสังเกตสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้:

  • สมาชิกต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนหรือเอกสารรับรองสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ เมื่อนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ของเรา
  • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง
  • อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้ามาได้ ก็ต่อเมื่อเป็นสุนัขช่วยเหลือผู้พิการตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยชาวอเมริกันผู้พิการ (ADA)
  • อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เดินเพ่นพ่านโดยไม่มีผู้ดูแล สัตว์ต้องล่ามสายจูงในพื้นที่ส่วนกลาง
  • ถ้าสัตว์เลี้ยงรบกวน ส่งเสียงดัง หรือทำลายสิ่งของในลักษณะใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ WeWork สามารถขอให้สมาชิกนำสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ได้
  • ส่งเอกสารประกอบสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณมาพร้อมกับใบขอรับการสนับสนุน แล้วทีมงานบริหารชุมชนจะเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน