นโยบายเกี่ยวกับการขอถ่ายภาพ/ภาพยนตร์ของ WeWork เป็นอย่างไร

สมาชิกมักจะขอใช้พื้นที่เพื่อถ่ายภาพยนตร์สำหรับโครงการส่วนตัวหรืออาชีพ เราอนุญาตให้ทำได้ตราบใดที่สมาชิกยึดปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสถานที่การฉายภาพยนตร์

 

ข้อตกลงนี้ต้องลงนามโดยผู้ที่ต้องการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายในพื้นที่ของเรา โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนพร้อมด้วยข้อมูลพื้นหลัง แล้วผู้จัดการชุมชนของคุณจะจัดทำสำเนาข้อตกลงให้แก่คุณ