นโยบายเกี่ยวกับการขอถ่ายภาพ/ภาพยนตร์ของ WeWork เป็นอย่างไร

สมาชิกมักจะขอใช้พื้นที่เพื่อถ่ายภาพยนตร์สำหรับโครงการส่วนตัวหรืออาชีพ เราอนุญาตให้ทำได้ตราบใดที่สมาชิกยึดปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสถานที่การฉายภาพยนตร์

ข้อตกลงนี้ต้องลงนามโดยผู้ที่ต้องการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายในพื้นที่ของเรา 

โปรดทราบว่าคุณจะต้องจองห้องประชุม และเราไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือวิดีโอในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น ๆ