การจองห้องประชุมทำงานอย่างไร และบริษัทจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อใด

สมาชิกสามารถจองห้องประชุมผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ WeWork หรือเว็บไซต์เครือข่ายสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับการจัดสรรเครดิตการจองห้องประชุมในเดือนที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณจองห้องประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อที่จะใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม ระบบจะหักจากเครดิตในเดือนธันวาคม

โปรดทราบ: หากสมาชิกใช้เครดิตเกินจำนวนที่จัดสรรไว้ จะถูกเรียกเก็บเงิน 25 ดอลลาร์ (หรือเทียบเท่าสกุลเงินภูมิภาค) สำหรับเครดิตเพิ่มเติม