ค่ารักษาบริการในบัญชีของฉันคืออะไร

ค่ารักษาบริการในบัญชีของคุณเป็นข้อปฏิบัติมาตรฐานสำหรับสมาชิกทุกคน และจะคืนให้แก่คุณเมื่อสิ้นสุดข้อตกลงสมาชิกภาพของคุณ หรือหากคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตามการร้องขอ) ค่ารักษาบริการคิดเป็นเงิน 1.5 เท่าของค่าสมาชิกรายเดือนหากคุณชำระรายเดือนโดย ACH และ 2.5 เท่า หากคุณชำระรายเดือนด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือโอนผ่านธนาคาร