ค่ารักษาบริการคืออะไร

ค่ารักษาบริการที่คุณต้องชำระคือจำนวนเงินที่ใช้เป็นความคุ้มครองทางการเงินให้กับ WeWork ในกรณีที่มียอดเงินค้างชำระที่เกิดจากบัญชีของคุณ การดำเนินการนี้เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับสมาชิกทุกราย ค่าใช้ดังกล่าวจะถูกคืนให้กับคุณเมื่อข้อตกลงการเป็นสมาชิกของคุณสิ้นสุด

ค่ารักษาบริการจะกำหนดจากค่าธรรมเนียมสมาชิกรายเดือน ที่ตั้งสำนักงาน และวิธีการชำระเงินของคุณ

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนวิธีชำระเงินอาจทำให้เราต้องเปลี่ยนค่ารักษาบริการที่ต้องใช้เพื่อการเก็บรักษา