ค่ารักษาบริการคืออะไร

ค่ารักษาบริการเป็นค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวก่อนที่คุณจะย้ายเข้า โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่ามัดจำในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระเงินได้ ค่ารักษาบริการของคุณจะยังคงอยู่ตราบใดที่คุณเป็นสมาชิก WeWork

โดยเราจะคืนเงินจำนวนนี้ให้สมาชิกเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลง ซึ่งจะจ่ายให้หลังจากย้ายออกไปแล้ว 30 วัน

ค่ารักษาบริการขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน ยิ่งชำระเงินโดยตรงมากเท่าใด ค่ารักษาบริการก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดังนั้นโปรดปรึกษาผู้จัดการประจำกลุ่มสมาชิกของคุณเพื่อยืนยันค่าธรรมเนียมตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ 

 

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนวิธีชำระเงินอาจทำให้ต้องปรับการคืนเงินค่ารักษาบริการ