วิธีการแก้ปัญหาโทรศัพท์

เพื่อแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ กรุณาถอดปลั๊กโทรศัพท์ออก รอ 30 วินาที แล้วจึงเสียบปลั๊กกลับเข้าไป หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนและระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ได้แก่ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขสำนักงาน)