สำนักงานมีโทรศัพท์หรือไม่

บริการทางโทรศัพท์เป็นบริการแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ให้บริการโดย WeWork และคู่ค้าบริการโทรคมนาคมของเราที่ให้บริการแก่สมาชิกที่มีโต๊ะทำงานส่วนตัวและสำนักงานส่วนตัว โทรศัพท์สามารถสั่งได้ผ่าน Services Store ของ WeWork (store.wework.com)สัญญาจะเป็นแบบรายเดือนที่และคิดธรรมเนียมในอัตราคงที่ ซึ่งแตกต่างกันตามตลาด

ดูรายละเอียดตัวเลือกโทรศัพท์ได้ที่นี่: https://store.wework.com/office-needs ใต้โทรคมนาคม

หากคุณมีโทรศัพท์และฮาร์ดแวร์ของคุณเอง ทีมงานด้านเทคโนโลยีของเราจะสามารถช่วยติดตั้งสายโทรศัพท์ได้ โปรดส่งคำขอรับการสนับสนุนสำหรับบริการนี้ ในกรณีเหล่านี้ คุณจะต้องจัดการติดต่อกับผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์ของคุณเองเมื่อต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคใดๆ