สำนักงานมีโทรศัพท์หรือไม่

บริการโทรศัพท์เป็นบริการเพิ่มเติมที่ต้องชำระเงินจาก WeWork และคู่ค้าบริการโทรคมนาคมของเรา บริษัทสามารถสั่งซื้อโทรศัพท์ได้ทาง Services Store ของ WeWork (store.wework.com)สัญญาเป็นแบบรายเดือนและคิดค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่ ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่ตลาด

ดูรายละเอียดตัวเลือกโทรศัพท์ได้ที่นี่: https://store.wework.com/office-needs ใต้โทรคมนาคม

หากคุณมีโทรศัพท์และฮาร์ดแวร์ของคุณเอง ทีมงานด้านเทคโนโลยีของเราจะสามารถช่วยติดตั้งสายโทรศัพท์ได้ โปรดส่งใบขอรับบริการสำหรับบริการนี้ ในกรณีเหล่านี้ คุณจะต้องจัดการติดต่อกับผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์ของคุณเองเมื่อต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคใดๆ