นโยบายเกี่ยวกับ Wi-Fi ของ WeWork เป็นอย่างไร อินเทอร์เน็ตในอาคารมีความเร็วเท่าไร

สมาชิกของเราสามารถเข้าถึงแบบไร้สายได้ผ่านเครือข่าย "WeWork" ที่แชร์กันของเรา เครือข่ายไร้สายนี้จะให้บริการทั่วทั้งอาคารของเรา เราสนับสนุนให้แขกและบุคคลทั่วไปใช้เครือข่าย "WeWorkGuest" ของเราซึ่งมีให้ใช้งานในทุกตำแหน่งที่ตั้งของเรา

ถึงแม้จะมีการแชร์แบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งของ WeWork แต่สมาชิกของเราควรใช้บริการเครือข่ายของที่เสถียรของเราทำงานในระดับมาตรฐาน