ทำอย่างไรหากพอร์ตอีเทอร์เน็ต/อินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน

หากพอร์ตอีเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณหยุดทำงาน สิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ถูกต้อง หรือเสียบกับผนังอย่างถูกต้องในกรณีที่ใช้สาย หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน แล้วทีมงานไอทีของเราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้