ทำอย่างไรหากพอร์ตอีเทอร์เน็ต/อินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน

หากพอร์ตอีเธอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน โปรดตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ("WeWork") ที่ถูกต้อง หรือเสียบเข้ากับผนังอย่างถูกต้องหากใช้สาย หากปัญหายังคงอยู่ โปรดส่งคำขอรับการสนับสนุน แล้วทีมไอทีของเราจะช่วยแก้ไขปัญหา