ผู้ฝึกงานของสำนักงานได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกพื้นที่ส่วนกลางหรือไม่

หากสมาชิกมีผู้ฝึกงานเป็นเวลาสองสามเดือน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเพิ่มพนักงานชั่วคราวให้กับสมาชิกภาพในราคาเดือนละ 100 ดอลลาร์ จัดหาแผนโต๊ะส่วนกลางหรือโต๊ะทำงานส่วนตัวระยะสั้นให้กับผู้ฝึกงานของคุณ เป็นอีกทางเลือกที่ดี