ผู้ฝึกงานของสำนักงานได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกพื้นที่ส่วนกลางหรือไม่

หากสมาชิกมีผู้ฝึกงานเป็นเวลาสองสามเดือน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเพิ่มพนักงานชั่วคราวลงในแพ็กเกจสมาชิกโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ราคาจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค) ทางเลือกที่ดีอีกอย่างก็คืออาจจะจัดหาโต๊ะทำงานส่วนกลางหรือโต๊ะทำงานประจำส่วนตัวระยะสั้นให้กับผู้ฝึกงานของคุณก็ได้