ขั้นตอนในการย้ายเข้า/ย้ายออกและการย้ายของ WeWork สำหรับสมาชิก เป็นอย่างไร

ย้ายเข้า: สมาชิกใหม่สามารถเข้าพื้นที่ใหม่ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ของวันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพ โปรดทราบ: ต้องใช้บัตรประจำตัวติดรูปถ่ายเพื่อรับคีย์การ์ดเข้าสถานที่

ย้ายออก: สมาชิกที่ย้ายออกต้องดำเนินการก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำการสุดท้ายของเดือน (ตามข้อตกลงสมาชิกภาพ) สมาชิกควรคืนกุญแจและคีย์การ์ดทั้งหมดให้แก่ทีมงานชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกุญแจและคีย์การ์ดที่ไม่ได้คืน เงินมัดจำรักษาความปลอดภัยจะคืนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกภายใน 30 วันจากวันที่ย้ายออกตามกำหนดการ

การย้าย: สมาชิกที่ไม่มีที่เก็บข้าวของส่วนตัวระหว่างการย้ายระหว่างสำนักงาน (หมายถึงสำนักงานอื่นในอาคารเดียวกันหรือสำนักงานใหม่ในอาคารอื่น) สามารถย้ายเข้าสำนักงานใหม่ในเวลา 16:00 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือน