WeWork มีหมายเลขสายด่วนฉุกเฉินหรือไม่

WeWork ได้ว่าจ้างศูนย์บริการทางโทรศัพท์จากภายนอก ซึ่งรับสายฉุกเฉินจากสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันตลอดทั้งปี หมายเลขสายด่วนสำหรับแต่ละภูมิภาคมีดังนี้

สหรัฐอเมริกา

หมายเลขฉุกเฉิน: 911
หมายเลขสายด่วน WeWork: 855-855-0865

สหราชอาณาจักร

หมายเลขฉุกเฉิน: 999
หมายเลขสายด่วน WeWork: +44203 514 8266

อัมสเตอร์ดัม

หมายเลขฉุกเฉิน: 122
หมายเลขสายด่วน WeWork: 020-7059564

อิสราเอล

หมายเลขฉุกเฉิน: 3 สาย (100, 112, 911)
หมายเลขสายด่วน WeWork: *3053

โปรดทราบ ควรใช้หมายเลขนี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อขอรับการสนับสนุนมาตรฐาน สำหรับกรณีไม่ฉุกเฉินทุกเรื่อง โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน