อะไรจะเกิดขึ้นถ้าต้องการพื้นที่หรือโต๊ะทำงานเพิ่มเติม

ข้อดีประการหนึ่งของการมีความยืดหยุ่นแบบรายเดือน คือ สมาชิกสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ตลอดเวลา สมาชิกมีสิทธิ์พิเศษในการย้ายภายในสถานที่และย้ายไปยังสถานที่ใหม่ของ WeWork ที่เปิดขึ้น หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติม โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนหรือเข้าพบทีมงานบริหารชุมชนของคุณ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง