นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าชมของ WeWork เป็นอย่างไร

    • WeWork มีสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและสมาชิกยินดีต้อนรับผู้เข้าชมอย่างมาก WeWork ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้เองเพื่อจัดทำเอกสารผู้เข้าชมทั้งหมดที่เข้าสู่สถานที่ดำเนินการของ WeWork 
    • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมนำบัตรประจำตัวติดรูปถ่ายมาเพื่อเช็คอิน โปรดทราบว่าในฐานะสมาชิก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดของผู้เข้าชมของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้เข้าชม WeWork ขอแนะนำให้สมาชิกลงทะเบียนผู้เข้าชมที่คาดไว้ก่อนที่ผู้เข้าชมจะเดินทางมาถึงสถานที่ตั้ง WeWork