ทำไม ฉันจึงไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมจัดการบัญชีได้

สมาชิกหลักของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมจัดการบัญชีได้ เพื่อดูใบแจ้งหนี้ จัดการสมาชิกในทีม และแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน หากคุณเป็นสมาชิกหลักและไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมจัดการบัญชีได้ โปรดส่งคำขอรับการสนับสนุน แล้วทีมงาน WeWork จะให้ความช่วยเหลือ