วิธีการโทรต่างประเทศจากโทรศัพท์ WeWork

ขณะนี้ โทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์ WeWork และห้องประชุมไม่สามารถโทรออกต่างประเทศได้