ฉันเข้าตึกฉันไม่ได้หลังเวลาทำการ ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณไม่สามารถเข้าไปในอาคารหรือสำนักงานของคุณนอกเวลาทำการ โปรดติดต่อศูนย์บริการฉุกเฉิน WeWork