ฉันจะรีเซ็ตข้อความเสียงของโทรศัพท์หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไร

หากคุณมีบริการโทรศัพท์Vonage โปรดโทรติดต่อ Vonage ที่หมายเลข 611 สำหรับการสอบถามทางข้อความเสียงของโทรศัพท์และสายโทรศัพท์

คุณยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดการบัญชีได้ที่https://phonerequests.com/ หรือhttps://wework.vonage.comขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หากคุณมีบริการโทรศัพท์ Ooma ผู้ดูแลบัญชีของ Ooma Office สามารถรีเซ็ต PIN และรหัสผ่านของเว็บสำหรับผู้ใช้โดยเข้าสู่ระบบ Ooma Office Manager ที่ http://office.ooma.com

 

เลือกผู้ใช้ในหน้าจอการจัดการหมายเลขต่อ และคลิกบนตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือเปลี่ยนเป็นแท็บข้อความเสียง แล้วป้อน PIN ข้อความเสียงใหม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อ Ooma ที่

(855) 803-2565 (สหรัฐอเมริกา)

(855) 803-2564 (แคนาดา)

0 800 91 08 67 (ฝรั่งเศส)

1800 531 894 (ออสเตรเลีย)