WeWork จะขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินของฉันไหม

  • เพื่อปกป้องสมาชิกของเราไม่ให้เป็นเหยื่อของการโจมตีแบบฟิชชิ่งและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่อาจเป็นได้ WeWork จึงห้ามบุคลากรไม่ให้ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเงินของสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ฟิชชิ่ง คือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมรูปแบบหนึ่งที่พยายามทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลละเอียดอ่อน โดยแสร้งปลอมเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์
  • เพื่อช่วยปกป้องสมาชิกของเราจากความเสี่ยงต่อการหลอกลวงเหล่านี้ เราจึงได้รวบรวมวิธีในการระบุอีเมลหรือการโทรปลอม ดังนี้:
    • อีเมลฟิชชิ่งอาจมีข้อผิดพลาดในด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอน การสื่อสารภายนอกของ WeWork ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพที่เข้มงวดก่อนที่จะส่งให้กับสมาชิก ดังนั้นข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอนจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมาจากอีเมลของ WeWork ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
    • อีเมลหรือการโทรฟิชชิ่งอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเงินแบบเร่งด่วน WeWork จะไม่ขอให้สมาชิกของเราแจ้งหมายเลขประกันสังคม รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิตผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด
    • อีเมลฟิชชิ่งอาจขอให้สมาชิกคลิกลิงก์ที่ฝังในอีเมล เพื่อเป็นการระมัดระวัง สมาชิก WeWork ควรเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงก์ซึ่งซ่อนที่อยู่ไว้เพื่อให้แสดงที่อยู่เว็บจริง ก่อนที่จะคลิก