WeWork ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเงินจากสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลหรือไม่

เพื่อปกป้องสมาชิกของเราไม่ให้เป็นเหยื่อของการโจมตีแบบฟิชชิ่งและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่อาจเป็นได้ WeWork จึงห้ามบุคลากรไม่ให้ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเงินของสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ฟิชชิ่ง คือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมรูปแบบหนึ่งที่พยายามทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลละเอียดอ่อน โดยแสร้งปลอมเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์

เพื่อช่วยปกป้องสมาชิกของเราจากความเสี่ยงต่อการหลอกลวงเหล่านี้ เราจึงได้รวบรวมวิธีในการระบุอีเมลหรือการโทรปลอม ดังนี้:

  • อีเมลฟิชชิ่งอาจมีข้อผิดพลาดในด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอน การสื่อสารภายนอกของ WeWork ต้องผ่านข้อตกลงในการประกันคุณภาพที่เข้มงวด ก่อนที่จะส่งให้กับสมาชิกของเรา เพราะฉะนั้น ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ การสะกดคำหรือเครื่องหมายวรรคตอน จึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากที่จะมาจากอีเมลของ WeWork ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
  • อีเมลหรือการโทรฟิชชิ่งอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการเงินโดยเร่งด่วน WeWork จะไม่ขอให้สมาชิกของเราแจ้งหมายเลขประกันสังคม รหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด
  • อีเมลฟิชชิ่งอาจขอให้สมาชิกของเราคลิกบนลิงก์ที่ฝังในตัว เพื่อเป็นการป้องกัน สมาชิก WeWork ควรเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงก์ที่ซ่อนที่อยู่ไว้เพื่อเปิดเผยที่อยู่เว็บจริง ก่อนที่จะคลิก

หากคุณสงสัยว่าคุณได้รับอีเมลหรือการโทรฟิชชิ่งหรือหลอกลวง โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน