เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิกอย่างไร

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิกของเราเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลสมาชิกอย่างเหมาะสมที่ระดับสูงสุด WeWork ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001)


ISO 27001 คือมาตรฐานชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับระบบบริหารการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISMS คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยชุดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการควบคุม เพื่อจัดการ ตรวจสอบติดตามและปรับปรุงข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร


สามารถดูใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของ WeWork ได้ที่นี่