สามารถเพิ่มการจัดการจดหมายและพัสดุได้หรือไม่

การจัดการจดหมายและพัสดุรวมอยู่ในแผนโต๊ะทำงานส่วนตัวและสำนักงานส่วนตัวอยู่แล้ว ส่วนแผนโต๊ะส่วนกลางและ We Membership ให้บริการนี้ตามคำขอในอาคารส่วนใหญ่ ติดต่อทีมงานชุมชนในพื้นที่ในสถานที่ที่คุณต้องการ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม