WeWork ให้รางวัลตอบแทนการแนะนำคนรู้จักหรือไม่

ใช่แล้ว! โปรแกรมแนะนำคนรู้จักของเราให้รางวัลตอบแทนสมาชิก WeWork เป็นเงิน 10% ของค่าสมาชิกรายเดือนของสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นเวลาสูงสุดหนึ่งปี ใช้ได้กับแผนสมาชิกภาพแบบโต๊ะทำงานส่วนตัวและสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนรางวัลการแนะนำคนรู้จักที่สมาชิกจะสามารถได้รับ