ค่ารักษาบริการครบกำหนดชำระเมื่อใด ค่าสมาชิกของเดือนแรกครบกำหนดชำระเมื่อใด

ค่ารักษาบริการครบกำหนดก่อนวันที่ย้ายเข้าของคุณ เราจะเรียกเก็บค่ารักษาบริการของคุณระหว่างวันที่ลงนามกับวันที่ย้ายเข้าของคุณ ค่าสมาชิกเดือนแรกของคุณครบกำหนดในวันที่ 1 ของเดือน โปรดทราบว่าคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสองก่อนที่จะย้ายเข้าพื้นที่ WeWork ของคุณ