เมื่อใดจึงจะคิดค่าธรรมเนียมกรณีล่าช้า

หากเราไม่ได้รับการชำระเงินรายเดือนจากคุณ คุณ (สมาชิกหลัก) จะได้รับแจ้งการไม่ชำระเงินในวันที่ 10 ของเดือน พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมกรณีล่าช้า 10% หากเราไม่ได้รับการชำระเงินจากคุณระหว่างเดือนนั้น คุณจะได้รับแจ้งการไม่ชำระเงินต่อไป  หากคุณเชื่อว่าคุณได้รับแจ้งการชำระเงินล่าช้าโดยผิดพลาดและคุณได้โอนเงินมาแล้ว กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินของธนาคารให้กับทีมงานเรียกเก็บเงินหรือทีมงานบริหารชุมชนของคุณ