ใบแจ้งหนี้รายเดือนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ใบแจ้งหนี้รายเดือนประกอบด้วยค่าสมาชิกสำหรับสำนักงานของคุณ ส่วนลดหรือโปรโมชั่นใดๆ แพคเกจบริการที่คุณสมัครรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ (ได้แก่ ค่าสมาชิกเพิ่มเติม ค่าเปลี่ยนคีย์การ์ด ค่าบริการไอที เป็นต้น) และค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับห้องประชุมหรือการพิมพ์ที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากเดือนก่อนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ของเดือนนี้