สามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไปได้หรือเปล่า ก่อนที่จะสรุปใบแจ้งหนี้

คุณสามารถดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึงของคุณได้ในแท็บ “ใบเรียกเก็บเงินที่กำลังจะมาถึง” ของโปรแกรมจัดการบัญชี สรุปดังกล่าวจะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของคุณยอดรวมอาจเปลี่ยนเปลงหากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเกิดขึ้นก่อนสิ้นเดือน หากคุณสังเกตเห็นรายการในใบเรียกเก็บเงินที่คุณคิดว่าไม่ควรถูกเรียกเก็บเงิน โปรดเจรจากับทีมงานจัดการกลุ่มสมาชิกของคุณหรือส่งใบขอรับการสนับสนุน