คุณมีวิธีการชำระเงินใดบ้าง วิธีการเปลี่ยนหรืออัปเดตข้อมูลการชำระเงิน

ตัวเลือกวิธีการชำระเงินขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณอยู่ และจะปรากฏในข้อตกลงสมาชิกภาพของคุณในช่วงขั้นตอนการลงนามในโปรแกรมจัดการบัญชี คุณจะต้องระบุข้อมูลการชำระเงินสำหรับสถานที่ WeWork แต่ละแห่งที่คุณมีพื้นที่ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรืออัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณได้ตลอดเวลาทางโปรแกรมจัดการบัญชีภายใต้แท็บ “วิธีการชำระเงิน”

โปรดทราบว่าสมาชิกหลักเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมจัดการบัญชีและการจัดการวิธีการชำระเงิน