วิธีการดูใบแจ้งหนี้

สามารถดูใบแจ้งหนี้ได้ในโปรแกรมจัดการบัญชีใต้แท็บ “ธุรกรรม” ใบแจ้งหนี้ของเดือนนี้จะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ แต่คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งหนี้จากของเดือนก่อนในหน้าดังกล่าวได้เช่นกัน โปรดทราบว่าหากมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลงต่อใบแจ้งหนี้ของคุณเกินวันที่ 1 ของเดือน อาจมีใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่สร้างขึ้นสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินเดียว นอกจากนี้ ในแท็บนี้ คุณยังสามารถดูการชำระเงินและยอดคงเหลือในบัญชีได้