Vad händer om en partner inte uppfyller eller slutar att uppfylla ett erbjudande?

Först ska du kontakta den specifika partnern och hänvisa till erbjudandet med en länk till deras sida i butiken. Om inte det fungerar meddelar du WeWork genom att skicka in ett supportärende så kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dig!