Vad gör jag om metoden att lösa in inte fungerar?

Dubbelkolla att du har följt alla instruktioner. Om det fortfarande inte fungerar skicka du in ett supportärende till WeWork så att vårt team kan åtgärda problemet.