Tar WeWork betalt av medlemmar för vatten, el och liknande tjänster?

WeWork tar inte betalt av medlemmar för vatten, el och liknande tjänster. Vatten, luftkonditionering, värme, el och Internet betalas av WeWork och ingår i kostnaden för ditt månatliga medlemskap.