Hur fungerar konferensrum/överskott? Kan jag boka konferensrum över en månad i förväg?

WeWork konferensrumsbokning kostar 1 till 3 krediter/timme beroende på tiden på dagen och rummets storlek. Populäraste tiderna är 11:00–16:00 måndag till fredag. Små konferensrum (mindre än 9 personer) är en kredit under lugnare tider och två krediter under de populäraste tiderna. Stora konferensrum (över 10 personer) är 2 krediter under lugnare tider och 3 krediter under de populäraste tiderna. 

Nedan finns en lista med konferensrumskrediter per månad enligt typ av medlemskap:

We-medlemskap: 2 krediter

Hot Desk: 2 krediter

Privat skrivbord. 5 krediter

Privat kontor: 12 krediter för 1:a skrivbordet plus 2 krediter för varje extra skrivbord

 Konferensrumskrediter flyttas inte till nästa månad. De återställs den första varje månad.

WeWork-medlemmar kan boka konferensrum mer än en månad i förväg. Krediterna tas från reservationsmånadens tilldelning