Vad är ett tillägg till medlemskapsavtalet?

Vi anpassar vanligtvis inte villkoren i medlemskapsavtalet, men vi försöker gärna tillgodose medlemmarnas behov från fall till fall.

Om du vill lägga till ett tillägg till ditt medlemskap ska du skicka in ett supportärende så gör vi vårt bästa för att behandla det så snart som möjligt. Några exempel på tillfällen när ett tillägg är lämpligt är vid ändringar av:

  • Företagets namn i avtalet
  • Företagets primära medlem
  • En behörig firmatecknare

Om du vill inkludera ett tillägg till ditt medlemskap för något av ovanstående skäl ska du skicka in ett supportärende.