Hur organiserar jag ett evenemang i min byggnad?

Vi älskar när medlemmar står som värd och/eller organiserar evenemang i våra lokaler!

För att planera ett evenemang i din lokal ska du skicka in ett supportärende för att starta en dialog med ditt Community-team med uppgifter om ditt evenemang (datum och antal deltagare). Du kan även ansöka om att ordna ett evenemang i din lokal här: onlineformulär för evenemang.