Hur organiserar jag ett evenemang i min byggnad?

Vi älskar när medlemmar står som värd och/eller organiserar evenemang i våra lokaler!

Om du vill planera in ett evenemang i din lokal ska du skicka in ett supportärende och prata med ditt Community-team om detaljerna kring ditt evenemang (datum och antal deltagare). Du kan också ansöka om att anordna ett evenemang i din lokal här.