Vad för slags försäkring måste WeWork-medlemmar ha?

Medlemmar med privata skrivbord och privata kontor måste ha följande typ av försäkring (i enlighet med medlemskapsavtalet):

Allmän ansvarsskyldighet som täcker platser är en medlem utför verksamhet (i.e. gemensamma utrymmen, kontor, gata).

Egendomsförsäkring som täcker affärsstörningar, liksom medlemmens tillhörigheter.

Om du arbetar för ett företag ska din arbetsgivare ha arbetarersättning (tillgänglig via TriNet eller andra förmånsleverantörer) som täcker vissa andra risker associerade till arbetsplatsskador och hälsovård i enlighet med lagen Affordable Care Act. Om en medlem behöver en försäkringsmäklare för att hjälpa till med de här frågorna kan du söka hjälp via WeWork Medlemsnätverk.