Vilken är startavgiften hos WeWork och varför debiteras den?

Startavgiften för medlemmar är engångsavgift på 100 $ per medlem. Den täcker skatter, möbler, flyttavgifter och återbetalas inte.