Efter att jag fått den, hur konfigurerar jag telefonen?

Om en medlem hyr en telefon via WeWork kommer den att vara redo att användas omedelbart så snart den kopplas till en Ethernet-port. Om en medlem tar med en egen telefon bör de jobba med sin leverantör för att kalibrera telefonen gentemot vårt nätverk. Om en telefonleverantör inte kan koppla in telefonen till vårt nätverk ska ett supportärende med relevant information (företagsnamn, telefonnummer, telefonmodell och kontorsnummer) så kommer WeWork-teamet att försöka hjälpa till med konfigurering och installation.