Hur använder jag telefonen i konferensrummet?

Telefonerna i konferensrummen är reda för medlemmar att använda på begäran. Om du inte hör någon kopplingston när du trycker på ”Ring upp”, ska du skicka in ett supportärende med konferensrumsnumret så ser vi till att laga eller ersätta telefonen.

 

Observera: telefonerna i konferensrummen stödjer inte internationella samtal.