Vad har WeWork för policy gällande att jobba från annan plats?

Medlemmar kan jobba från de flesta WeWork-platserna (i mån av tillgång) genom att använda credits för att boka dagliga arbetsutrymmen via WeWork-appen eller Medlemsnätverket. Du får en bekräftelse på din bokning och ditt nyckelkort kommer automatiskt att fungera på den för dagen valda platsen.