Vad har WeWork för policy angående alkohol och säkerhet?

Om du håller ett evenemang i ett WeWork-utrymme följer här några allmänna riktlinjer:

  • Om alkohol förekommer på evenemanget får inga personer som inte har åldern inne för att dricka erbjudas alkohol.
  • Om någon medlem som deltar i planeringen och/eller håller i evenemanget anses den personen vara Evenemangsorganisatören och måste skriva under WeWorks evenemangsavtal. Skicka in ett supportärende med bakgrundsinformation om evenemanget så att din Community Manager kan förse dig med avtalet.
  • Evenemangsorganisatören måste skicka in en lista med deltagare till Community-teamet minst tre timmar innan evenemanget börjar.
  • Endast personer som står med på deltagarlistan ges tillträde till evenemanget.
  • Observera: det förekommer ofta avgifter och depositioner i samband med evenemang. Dessa varierar beroende på plats.