Vad har WeWork för policy angående alkohol och säkerhet?

Om du håller ett evenemang i ett WeWork-utrymme följer här några allmänna riktlinjer:

  • Om alkohol förekommer på evenemanget får inga minderåriga förtära alkohol.
  • Om en medlem deltar i planeringen av och/eller håller i ett evenemang anses den personen vara evenemangsorganisatör och måste skriva under WeWorks evenemangsavtal. Skicka in ett supportärende med information om evenemanget så att din Community Manager kan förse dig med avtalet.
  • Evenemangsorganisatören måste skicka in en lista med deltagare till Community-teamet minst tre timmar innan evenemanget börjar. 
  • Endast personer som står med på deltagarlistan ges tillträde till evenemanget.
  • Observera: det förekommer ofta avgifter och depositioner i samband med evenemang. Dessa varierar beroende på plats.